Beszámoló a taggyűlésről

Jegyzőkönyv

A Magyar Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társasága

Taggyűléséről

Ideje: 2010. szeptember 20.

Helye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.

Napirendi pontok:

1. A Látványtár című kiállítás és folytatása, Balla Ildikó beszámolója.

2. Felterjesztések a Kiváló - Érdemes művész és a Kossuth-díjra. Beterjesztési határideje a Színházi Társasághoz 2010. SZEPTEMBER 30. A Jászai Mari-díj felterjesztésével kapcsolatos javaslataitokat várjuk.

3. Az elkészült honlap feltöltése és a www.theater.hu ajánlatának megvitatása.

4. A Társaság logó- tervének megvitatása, Kentaur prezentációja.

5. Pályázati beszámoló.

6. A Hungart adat gyűjtését Papp Ervin végzi, az ezzel kapcsolatos teendőkről

tájékoztató.

7.A Word Schenography című nemzetközi kiadvány OSZMI által ajánlott lista megvitatása

8.Horgas Péter felvetése a Magyar Képzőművészeti Egyetem Látványtervező Tanszékének problémáiról

Határozatok:

1/2010 (IX.20. ) sz. határozat:

A taggyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával levezető elnöknek választja Tordai Hajnalt.

2/2010 (IX. 20.) sz. határozat:

A taggyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával elfogadja a fenti napirendet.

3/2010 (IX. 20.) sz. határozat:

A Látványtár című kiállítás pályázati ismertetése, melyet a MAOE intéz. A pályázati eredmény esedékessége 2010 decemberében várható.

 

4/2010(IX.20)

A felterjesztési lista eljuttatása a tagokhoz elektronikus úton, visszaküldési határidő 2010. szeptember26.

A felterjesztés végleges listája a Magyar Színházi Társaság részére csatolva.

 

 

 

5/2010(IX.20.)

A jelenlévő tagság egyhangúlag ellenezte a Társaság honlapjának beolvasztását a www.theater.hu honlapba. Azt viszont támogatták, hogy a két honlap link kapcsolatban legyen egymással. Ilyen jellegű kapcsolatfelvétel lenne a www.szinhaz.hu honlapjával. A hírek alatt a MAOE híreinek megjelenése is szerencsés lenne. A kapcsolatfelvétel megtörtént. Nehezményezzük, hogy a tagok nem igyekeznek feltölteni saját nevük alatti oldalukat.

6/2010(IX.20.)

A Társaság logó tervének elkészülése akadozik. Khell Csörsz ajánlotta, hogy megtervezi.

7 /2010.(IX.20.)

A Tervezők Társasága, bár mindig pályázik, de sajnos évről évre kevesebb pénzt nyer. A tavaszi NCA pályázaton a megpályázható 500 000 Forint helyett csak 100 000 Forintot kaptunk.

8/2010(IX.20.)

A Hungart részére Papp Ervin lesz az adatszolgáltató. A kulturális műsorok szerkesztői részére kiszélesítette a Hungart az adatközlést, így ezek a műsorok elvileg közvetlenül a Hungartnak leadják a sugárzási időket. Mivel a 2010- es évet a Hungart regisztrálja, ezért, ha valaki saját alkotását véletlenül látja, azt Papp Ervinnek jelezheti a papp.ervin@t-online.hu címen. Ez lesz az első év a Hungarttal való kapcsolatunkban, így segítségetekre számítunk. Az m1, m2 és a Duna TV tartozik ide, a kereskedelmi csatornák nem.

9/2010(IX.20)

Az OISTAT világ szervezet nemzetközi szcenikai összefoglalót tervez kiadni 1975-től 1990-es évek időszakából. A magyar színházi látványból az OSZMI készített egy összeállítást, aminek listáját csatoljuk. ELOLVASOM

Ezzel az összeállítással nem értünk egyet, mert nem tükrözi elég sokrétűen és színvonalasan ennek a korszaknak a magyar színházakra jellemző legmeghatározóbb szcenikai megoldásait.

Mi is összeállítottunk egy listát, amit szintén mellékelünk. ELOLVASOM

Segítségünket nem vették jó néven, bár sem a válogató személyére sem a tematikára nem világítottak rá. Mindenképp szeretnénk az általunk javasolt lista továbbítását, mert szempontunk a legsikeresebb és legmeghatározóbb előadások és művészek bemutatása színházi látványtervezés szemszögéből. Sajnálatos, hogy egy ilyen válogatásban nem kérik ki tervezők szakvéleményét, de ez az általuk összeállított listán tükröződik is.

10/2010(IX.20.)

Horgas Péter egy levéltervezetet fogalmazott meg, és vázolta a Magyar Képzőművészeti Egyetem Látványtervező Tanszék problémáit. A Tervezők Társasága mindig figyelemmel kísérte a magyar szcenikai oktatást és többször, válságos helyzetekben segítséget próbált nyújtani. Jelenleg a bolognai rendszerre való átállás különösen megnehezíti a látványtervezés oktatását. A beszélgetés eredményeként arra a döntésre jutottunk, hogy a Tervezők Társasága levél formájában felajánlja a szakmai segítségét a Tanszék részére a z esetleges problémák megoldására, valamint javasol egy személyes konzultációt a Társaság képviselőivel. A levelet csatoljuk.

Egyéb határozati javaslat nem lévén a levezető elnök berekeszti a taggyűlést.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Tordai Hajnal

Elnök

Balla Ildikó Zeke Edit

Vezetőségi tag Vezetőségi tag