BESZÁMOLÓ A TAGGYŰLÉSRŐL

2010.09.21.

Jegyzőkönyv

A Magyar Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társasága

Taggyűléséről

Ideje: 2010. szeptember 20.

Helye: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Napirendi pontok:

1. A Látványtár című kiállítás és folytatása, Balla Ildikó beszámolója.

2. Felterjesztések a Kiváló – Érdemes
művész és a Kossuth-díjra. Beterjesztési határideje a Színházi
Társasághoz 2010. SZEPTEMBER 30. A Jászai Mari-díj felterjesztésével
kapcsolatos javaslataitokat várjuk.

3. Az elkészült honlap feltöltése és a www.theater.hu ajánlatának megvitatása.

4. A Társaság logó- tervének megvitatása, Kentaur prezentációja.

5. Pályázati beszámoló.

6. A Hungart adat gyűjtését Papp Ervin végzi, az ezzel kapcsolatos teendőkről

tájékoztató.

7.A Word Schenography című nemzetközi kiadvány OSZMI által ajánlott lista megvitatása

8.Horgas Péter felvetése a Magyar Képzőművészeti Egyetem Látványtervező Tanszékének problémáiról
Határozatok:

1/2010 (IX.20. ) sz. határozat:

A taggyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával levezető elnöknek választja Tordai Hajnalt.
2/2010 (IX. 20.) sz. határozat:

A taggyűlés a jelenlévő tagok egyhangú szavazatával elfogadja a fenti napirendet.

3/2010 (IX. 20.) sz. határozat:
A Látványtár című kiállítás pályázati ismertetése, melyet a MAOE
intéz. A pályázati eredmény esedékessége 2010 decemberében várható.

4/2010(IX.20)
A felterjesztési lista eljuttatása a tagokhoz elektronikus úton, visszaküldési határidő 2010. szeptember26.
A felterjesztés végleges listája a Magyar Színházi Társaság részére csatolva.

5/2010(IX.20.)

A jelenlévő tagság egyhangúlag ellenezte a Társaság honlapjának beolvasztását a www.theater.hu
honlapba. Azt viszont támogatták, hogy a két honlap link kapcsolatban
legyen egymással. Ilyen jellegű kapcsolatfelvétel lenne a
www.szinhaz.hu
honlapjával. A hírek alatt a MAOE híreinek megjelenése is szerencsés
lenne. A kapcsolatfelvétel megtörtént. Nehezményezzük, hogy a tagok nem
igyekeznek feltölteni saját nevük alatti oldalukat.

6/2010(IX.20.)

A Társaság logó tervének elkészülése akadozik. Khell Csörsz ajánlotta, hogy megtervezi.

7 /2010.(IX.20.)

A Tervezők Társasága, bár mindig pályázik, de sajnos évről évre
kevesebb pénzt nyer. A tavaszi NCA pályázaton a megpályázható 500 000
Forint helyett csak 100 000 Forintot kaptunk.

8/2010(IX.20.)

A Hungart részére
Papp Ervin lesz az adatszolgáltató. A kulturális műsorok szerkesztői
részére kiszélesítette a Hungart az adatközlést, így ezek a műsorok
elvileg közvetlenül a Hungartnak leadják a sugárzási időket. Mivel a
2010- es évet a Hungart regisztrálja, ezért, ha valaki saját alkotását
véletlenül látja, azt Papp Ervinnek jelezheti a
papp.ervin@t-online.hu
címen. Ez lesz az első év a Hungarttal való kapcsolatunkban, így
segítségetekre számítunk. Az m1, m2 és a Duna TV tartozik ide, a
kereskedelmi csatornák nem.

9/2010(IX.20)

Az OISTAT világ szervezet nemzetközi szcenikai
összefoglalót tervez kiadni 1975-től 1990-es évek időszakából. A magyar
színházi látványból az OSZMI készített egy összeállítást, aminek
listáját csatoljuk. ELOLVASOM

Ezzel az összeállítással nem értünk egyet, mert nem tükrözi elég
sokrétűen és színvonalasan ennek a korszaknak a magyar színházakra
jellemző legmeghatározóbb szcenikai megoldásait.

Mi is összeállítottunk egy listát, amit szintén mellékelünk. ELOLVASOM

Segítségünket nem vették jó néven, bár sem a válogató személyére sem a
tematikára nem világítottak rá. Mindenképp szeretnénk az általunk
javasolt lista továbbítását, mert szempontunk a legsikeresebb és
legmeghatározóbb előadások és művészek bemutatása színházi
látványtervezés szemszögéből. Sajnálatos, hogy egy ilyen válogatásban
nem kérik ki tervezők szakvéleményét, de ez az általuk összeállított
listán tükröződik is.

10/2010(IX.20.)

Horgas Péter egy levéltervezetet fogalmazott meg, és vázolta a Magyar
Képzőművészeti Egyetem Látványtervező Tanszék problémáit. A Tervezők
Társasága mindig figyelemmel kísérte a magyar szcenikai oktatást és
többször, válságos helyzetekben segítséget próbált nyújtani. Jelenleg a
bolognai rendszerre való átállás különösen megnehezíti a látványtervezés
oktatását. A beszélgetés eredményeként arra a döntésre jutottunk, hogy a
Tervezők Társasága levél formájában felajánlja a szakmai segítségét a
Tanszék részére a z esetleges problémák megoldására, valamint javasol
egy személyes konzultációt a Társaság képviselőivel. A levelet
csatoljuk.

Egyéb határozati javaslat nem lévén a levezető elnök berekeszti a taggyűlést.

k.m.f.

A jegyzőkönyvet hitelesítette:

Tordai Hajnal

Elnök

Balla Ildikó Zeke Edit

Vezetőségi tag Vezetőségi tag