RÓLUNK

A Magyar Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társasága 1992-ben alakult.

 

A Társaság TAGJAI lehetnek mindazok, akik színházaknál rendszeres díszlet-, jelmez- vagy világítástervezői tevékenységet folytattak vagy folytatnak, és legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

A Társaság CÉLJAI:

 • a magyar tervezők anyagi, erkölcsi és szakmai érdekeinek érvényesítése és képviselete érdekegyeztető fórumokon, szakmai szervezetekben és a jogszabály előkészítés során
 • ellássa a szakmai munka minőségének és tisztaságának megőrzését, valamint érdekvédelmét
 • kommunikációs és információs fórum biztosítása a tagoknak
 • a tervezői munka minőségének megőrzése és kontrollja, a szakma fejlődésének és utánpótlásának elősegítése
 • a tervezői hivatás erkölcsi és szakmai tekintélyének emelése

A Társaság TEVÉKENYSÉGE:

 • képviseli tagságát a hivatalos szervek, intézmények és más jogi személyek előtt
 • segítséget nyújt tagjainak a széles körű tájékozódás, valamint szakmai ismeretek bővítése érdekében
 • felügyeli és ösztönzi a vonatkozó jogszabályok és szakmai szokások betartását
 • védi a tagság érdekeit a szerzői jogokkal kapcsolatos kérdésekben,
 • állást foglal, és véleményt nyilvánít a tagjait érintő etikai kérdésekben
 • erősíti tagsága szakmai hitelét, gondoskodik a szakmai színvonal védelméről és emeléséről
 • vitás esetekben közreműködik a tervezői munka értékelésében, minőségének megítélésében
 • együttműködik a Magyar Színházi Társasággal és egyéb szakmai és közös jogkezelő szervezetekkel
 • kapcsolatot vesz fel és tart fenn a megfelelő külföldi szakmai szövetségekkel
 • a tervezőket érintő pályázatokról, kiállításokról, egyéb szakmai eseményekről, hírekről rendszeresen tájékoztatja tagjait e-mailben és honlapján
 • honlapot működtet, ahol a tagtervezőkről szakmai életrajzot, képanyagot és elérhetőséget jelentet meg, hírrovatot üzemeltet és egyéb szakmai információt tesz közzé
 • A Társaság elősegíti tagjainak továbbképzését, pályázatok felkutatásával, szakmai szemináriumok, tanulmányutak és kiállítások szervezésével bel- és külföldön.

A Társaság 2011-ben önálló, kétnyelvű honlapot indított STAGEDESIGN.HU név alatt, amely a magyar díszlet-, jelmez- és világítástervezők számára on-line információs és kommunikációs csatornát biztosít, valamint reprezentálja és népszerűsíti a tagtervezőket mind a belföldi, mind a külföldi szakmai szervezetek, felhasználók és a közönség körében.

A Társaság tagja a színházi szervezeteket tömörítő MAGYAR SZÍNHÁZI TÁRSASÁGNAK, amelynek 2011-től önállósult tervezői szekciójába tagozódik és Elnökségébe egy tervező tagot delegálhat. A Társaság képviselteti magát a MAGYAR ALKOTÓMŰVÉSZEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (MAOE) Iparművészeti Tagozatának Vezetőségében.

A Társaság a MAOE-val együttműködésben a magyar díszlet- és jelmeztervezők éves kiállítása, a LÁTVÁNYTÉR kezdeményezője és szervezője, amely a magyar színházi tervezőművészek számára közös megmutatkozási lehetőséget biztosít és a kapcsolódóan megjelenő elektronikus katalógus reprezentatív tárháza az előző évad magyar színházi látványvilágának. A kiállítás résztvevői elnyerhetik az Év Díszlet- és Jelmeztervezője Díjat, valamint a Közönség Díjat, amelyet a szakmai, illetve a közönség szavazatai alapján ítélnek oda. A kiállítás és a díjak ötletgazdája és kurátora Balla Ildikó tervezőművész.

A Társaság tagjai rendszeres résztvevők a színházi tervezők nemzetközi kiállításán, a PRÁGAI QUDARIENNÁLÉ-n (PQ).

A Társaság közbenjárására a HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága 2010 évtől felvállalta a díszlet- és jelmeztervezők közös jogkezelését, azaz a tervezők már nyilvánosságra hozott műveinek másodfelhasználására vonatkozó adatok gyűjtését, rendszerezését és az un. kisjogdíjak (reprodukciós, üres kazetta és kábeltévé, valamint a közszolgálati televíziók kulturális magazinműsorai után járó jogdíjak) felosztását, valamint kifizetését. A tervezői kar összefogásának köszönhetően 2014 évtől a HUNGART-tól a FILMJUS Filmszerzők és Előállítók Szerzői Jogvédő Egyesületéhez került a tervezők kötelező közös jogkezelése (üres képhordozó és a kábeltelevízió forgalmazásból járó jogdíjak beszedése és felosztása), valamint új területként a televíziós ismétlések és DVD forgalmazás.

A Társaság TÖRTÉNETE:

A Magyar Látvány-, Díszlet- és Jelmeztervező Művészek Társaságát magyar díszlet- és jelmeztervezők alapították 1992. november 26-án, budapesti székhellyel, azzal a céllal, hogy a tervezői hivatás erkölcsi tekintélye és ezen keresztül a színházi, televíziós és filmes látvány vizuális kultúrája felett őrködjék, a Társaság tagjainak szakmagyakorlását szabályozza, azok jog- és szabályszerű működését felügyelje, ellássa a szakmai munka minőségének és tisztaságának megőrzését, valamint érdekvédelmét. A Társaság alapítása óta széleskörű kapcsolatokat épített ki szakmai társszervezetekkel, köztük a MAOE-val és a HUNGART-al. A Társaság a Magyar Színházi Társaság aktív tagja, elnökségében egy tervező taggal képviselteti magát. A Társaság továbbá eredményeket ért el a tervezők szerzői jogainak hatékonyabb érvényesítése, bérszínvonalának emelkedése, a bevétellel arányos jogdíj elfogadtatása, a tervezői kisjogdíjak felosztása, a tervezők közötti kommunikáció elősegítése terén, valamint aktívan részt vett a 2010-től évente megrendezésre kerülő Látványtár kiállítás megvalósulásában, az Év Díszlet- és Jelmeztervezője Díj megalapításában és a magyar tervezőket bemutató könyv megjelenésében. A Társaság megnyitotta tagfelvételét a világítástervezői szakma felé is, tagjainak létszáma közel száz fő. A Társaság alapítása óta bejegyzett elnökei: 1992. novembertől Szegő György, 1999. júniustól Horgas Péter, 2001. októbertől Szlávik István, 2008. júniustól Tordai Hajnal, 2011. májustól elnök: Erkel László Kentaur, elnökhelyettesek: Balla Ildikó és Zeke Edit tervezőművészek.